xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กต.ชี้นักข่าวต่างชาติทวีตนายกฯไม่พูดอังกฤษแค่เรื่องเทคนิค ยันผู้นำ ปท.ต่างชมไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีผู้สื่อข่าวแชนแนลนิวส์เอเชีย ประเทศสิงคโปร์ ทวีตข้อความถึงปัญหาในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ไม่มีการแปลคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอาเซียน เป็นภาษาอังกฤษให้นักข่าวต่างชาติเข้าใจ ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องทางเทคนิคเล็กน้อย แต่ทางการไทยมีการเตรียม Chairman Statement ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยเตรียมไว้ให้ผู้สื่อข่าวอยู่แล้ว จึงมองว่าไม่มีปัญหาอะไร

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การจัดประชุมสุดยอดอาเซียนของไทยครั้งนี้ ทุกคนพอใจมาก ทั้งด้านสารัตถะและการจัดการ ผู้นำของประเทศสมาชิกต่างแสดงความยินดีและชมเชยประเทศไทย