xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าการ ธปท.แนะกลุ่ม CLMVT เน้นค้าขาย ปท.เพื่อนบ้าน ลดความเสี่ยงในอนาคต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงาน CLMVT Forum 2019 ว่า ปัจจุบันความตึงเครียดระดับการเมืองนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ความขัดแย้งต่างๆ ในตะวันออกกลาง อินเดีย และปากีสถาน หรือเบร็กซิท อาจสร้างความเสี่ยงใหม่ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงทุนและการค้า ทำให้กลุ่มซีแอลเอ็มวีทีจำเป็นต้องรวมเส้นทางการผลิต เป็นแบบภูมิภาค โดยหันมาค้าขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น แทนการค้าส่งไปประเทศห่างไกล แม้ปัจจุบันการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และยุโรปยังเป็นปลายทางการส่งออกที่สำคัญ แต่หากกลุ่มซีแอลเอ็มวีทีสามารถรวมกันได้ และค้าขายระหว่างกันมากขึ้น จะเป็นจุดสำคัญของห่วงโซ่การผลิตในอนาคต นอกจากนี้ ในอนาคตห่วงโซ่ภาคบริการจะมีบทบาทมากขึ้น และสำคัญมากขึ้น การเปิดเสรีภาคบริการจะเริ่มมีความสำคัญ เนื่องจากในอนาคตจะไม่สามารถพึ่งพาภาคการผลิต และรายได้จากการผลิตเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้ ซึ่งจะทำอย่างไรให้กำแพงเสรีภาคบริการลดน้อยลง ทำอย่างไรให้บุคคลในวิชาชีพสามารถข้ามประเทศไปมาได้อย่างเสรีบนใบอนุญาตเดียวกัน ซึ่งการเปิดเสรีภาคบริการ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การท่องเที่ยวเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมีความหลากหลายของภาคบริการเพิ่มมากขึ้น