xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัยจัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 1-2 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย และสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี

สำหรับปี 2562 นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 มีกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “อากาศดี สุขภาพดี ด้วยพลังภาคีทุกภาคส่วน (Better Air Quality for Better Health)” กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมกันลดมลพิษทางอากาศ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น รณรงค์ลดมลพิษอากาศ ด้วยการละเว้นการเผาในที่โล่ง ลดการใช้พลาสติก ช่วยลด ปริมาณขยะ และในปี 2562 กรมอนามัย จะดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยลดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข