xs
xsm
sm
md
lg

“นคร”ปลุก ปชช.สืบสานอุดมการณ์คณะราษฎร จนกว่าฝ่าย ปชต.ชนะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนคร มาฉิม สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อ “คนไทย ต้องสืบสานเจตนารมณ์และอุดมการณ์ของคณะราษฎรให้สำเร็จ เพื่ออภิวัฒน์สยามให้รุ่งเรืองไพบูลย์” ระบุว่า 24 มิถุนายน 2475 คณะราษฎรสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้สำเร็จ แม้ว่าจะไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ก็ถือเป็นการปฏิวัติประเทศ หรือการอภิวัฒน์ เพียงครั้งเดียว ครบ 87 ปีวันนี้ คณะราษฎรได้เปลี่ยนโครงสร้างแห่งอำนาจการปกครองประเทศ จากโครงสร้างการปกครองแบบเก่าที่ล้าหลัง ประชาชนไม่มีส่วนร่วม มาเป็นโครงสร้างการปกครองแบบใหม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในอำนาจ สอดคล้องกับสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เจริญแล้ว เป็นหมุดหมายสำคัญที่สุดของการเมืองการปกครองประเทศไทยยุคใหม่ ให้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของราษฏรทุกคน ไม่เลือกชนชั้น วรรณะ ไม่ว่าจะยาก ดี มี จน พร้อมทั้งวางหลักการสำคัญเพื่อเป็นเข็มทิศนำพาประเทศ 6 ประการ คือ

1. หลักเอกราช ทางการเมือง ทางศาล ทางเศรษฐกิจ
2. หลักความปลอดภัย ลดอาชญากรรม และการประทุษร้ายกัน ให้ร่มเย็นเป็นสุข
3. หลักเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลต้องบำรุงสุข สร้างงาน วางโครงสร้างเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ให้ราษฎร อดอยาก
4. หลักความเสมอภาค ราษฎรต้องมีความเสมอภาคและเท่าเทียม
5. หลักเสรีภาพ ราษฎรต้องมีสิทธิ มีเสรีภาพในการพูด อ่าน เขียน
6.หลักการศึกษาที่รัฐบาลจะต้องให้การศึกษาแก่ราษฎรอย่างทั่วถึง เพื่อให้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ไว้ คณะราษฎรได้ประกาศ คณะราษฎร ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นคำประกาศที่สำคัญที่สุด สะท้อนถึงเหตุผล ความจริง ที่คณะราษฎรจำเป็นต้องปฏิวัติ และเปลี่ยนแปลงการปกครอง ไว้อย่างชัดแจ้ง แต่ฝ่ายเผด็จการพยายามลบออกจากบทเรียน พยายามบิดเบือนความจริงทางประวัติศาสตร์นี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนรับรู้ ความจริงที่ฝ่ายเผด็จการกระทำต่อคนไทยด้วยกันเอง

คณะราษฎรให้มีพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช 2475 และปักหมุดเชิงสัญลักษณ์ไว้ที่ ลานพระบรมรูปทรงม้า ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเริ่มต้นสร้างความเจริญรุ่งเรือง ไพบูลย์ให้ประเทศชาติและประชาชนสืบไปอันเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่สำคัญยิ่ง และเพื่อให้คนไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ซึมซับเอา หลักคิด วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นอารยะจากประเทศต้นแบบ จึงให้มีการสร้างสัญลักษณ์ในทางสถาปัตยกรรม ให้สถาปนิกออกแบบศาลฎีกา ให้มีเสา 6 ต้นตามหลักการ 6 ข้อ รัฐบาลคณะราษฏรให้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี การอยู่ การกิน การแต่งกาย ให้ทันสมัยไม่ให้ชนชาติอื่นดูแคลนว่าสยามเป็นบ้านป่า เมืองเถื่อน ให้เป็นสากล และได้สร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ หรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏไว้เมื่อปราบกบฏบวรเดชได้สำเร็จ

ล่วงมา 87 ปี ถึงบัดนี้ การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจการเมืองการปกครองของ 2 ระบอบ ประชาธิปไตย กับเผด็จการยังดำรงอยู่ โดยส่วนใหญ่ผู้นำของฝ่ายเผด็จการจะร่วมกันกับขุนศึก ข้าราชการระดับสูง และตุลาการทำการรัฐประหารยึดอำนาจประชาชนมาตลอด รวมที่ยึดอำนาจด้วยอาวุธ สำเร็จจำนวน 13 ครั้ง ไม่รวมการยึดอำนาจโดยศาลหรือที่เรียกอย่างเลิศหรูว่า ตุลาการภิวัฒน์ แต่ละฝ่ายมาปรากฏชัดเจนในยุคสมัยนี้ ว่า ฝ่ายเผด็จการ มีใครบ้าง ที่เป็นทั้งนายทุน ขุนศึก ศักดินา อำมาตย์ข้าราชการระดับสูง องค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมและพรรคการเมืองพรรคใด ก็ตอนเข้าร่วมกับคณะรัฐประหาร คสช.เป็นรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังร่วมกันสืบทอดอำนาจให้ พลเอกประยุทธ์นี้ และปรากฏชัดเจนว่า ฝ่ายประชาธิปไตยมี นักการเมืองและพรรคการเมืองใดบ้างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ 7 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน และมวลชนที่ต่อต้านเผด็จการทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ที่อยู่นอกสภาและมีทุนใดๆบ้างอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย ซึ่งไม่ใช่ทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐ

เมื่อฝ่ายเผด็จการรวมพลังกัน สมคบคิดกัน สร้างสถานการณ์ยึดอำนาจประชาชนครั้งสุดท้าย 22 พฤษภาคม 2557 สำเร็จ เพื่อไม่ให้เสียของ และสามารถที่จะยึดครองอำนาจได้ตลอดไป แม่น้ำ 5 สายซึ่งเป็นเครือข่ายเผด็จการและลิ่วล้อบริวารของเผด็จการกับผู้นำของระบอบเผด็จการ ได้สร้างรัฐธรรมนูญเผด็จการ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตีกรอบ ใส่ขื่อคา โซ่ตรวน มัดแขน ขา ผูกคอ คนไทยไว้อย่างแน่นหนา เพื่อให้รับใช้ชนชั้นปกครองในระบอบเผด็จการตลอดไป ผู้นำฝ่ายเผด็จการได้ดำเนินการให้ทำลายฝ่ายประชาธิปไตยทุกรูปแบบ หมายจะขุดรากถอนโคนประชาธิปไตยให้พังทลายให้สิ้นสูญ ไม่ให้มีพลังลุกขึ้นมาต่อสู้กับเผด็จการได้อีก พวกเขาได้ให้ทำลายสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์ของคณะราษฏรที่ปักหมุดหมายไว้หลายอย่างเช่น

1. รื้อถอนหมุดคณะราษฎร เปลี่ยนเป็นหมุดหน้าใส โดยไม่สนใจประวัติศาสตร์
2. รื้อสถาปัตยกรรม เสา 6 ต้น ของศาลฎีกา เดิม เพื่อทำลายหลัก เข็มทิศในการขับเคลื่อนประเทศของคณะราษฎร
3. รื้อทำลายอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่ชนชั้นสูงฝ่ายเผด็จการพ่ายแพ้ให้แก่ฝ่ายประชาธิปไตย และอีกหลายๆ อย่างในเชิงสัญลักษณ์ของการปฏิวัติสยาม

ระบอบเผด็จการร่วมกัน ฉุดลากประเทศไทยให้จมลงในหลุมดำแห่งความมืดมน ล้าหลัง ขัดขวาง ทำลายอำนาจของประชาชน ทำลายประชาธิปไตย พร้อมกับพัฒนาระบอบเผด็จการไปพร้อมกัน ลอกคราบเผด็จการแล้วสวมเสื้อคลุมประชาธิปไตย เช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งพวกเขาสามารถหลอกลวงประชาชนคนไทยได้จำนวนไม่น้อย เช่น พวกที่ยกย่องนิยมชมชอบเผด็จการอำนาจนิยม แต่เผด็จการไม่สามารถหลอกคนไทยฝ่ายประชาธิปไตยที่ตื่นรู้ เป็นปัญญาชนแล้วได้ พวกเขาไม่สามารถหลอกลวงสังคมโลกได้ จึงถูกประนาฌจากสังคมโลก ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่า ประชาธิปไตยจอมปลอม

โลกส่วนใหญ่ยังคงไม่ให้การยอมรับรัฐบาลเผด็จการในเสื้อคลุมประชาธิปไตยคณะรัฐประหารนี้เช่นเดิม ยิ่งหัวหน้าคณะรัฐประหารเอาเจ้าพ่อ ผู้มีอิทธิพล เอาระบอบมาเฟีย ที่มีคดีติดตัวและ ที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดคือกลุ่มมาเฟียทหาร จากกองทัพมาใช้เป็นมือเป็นเท้า ข่มขู่ คุกคาม แม้แต่นักการเมืองระดับ สส ระดับ นายก อบจ ในฝ่ายเผด็จการด้วยกันเองเช่นที่เห็นกันอยู่ ยิ่งไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก

จากนี้ไป เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่รัก และหวงแหนสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ภราดรภาพ และประชาธิปไตยจะต้องร่วมกัน สานต่อเจตนารมณ์ และอุดมการณ์ของคณะราษฎร ทุกรูปแบบและทุกวิธีการ จนกว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะเพื่อไม่ให้ลูกหลานคนไทยเป็นทาส ไพร่ ลำบาก ยากจน จมปลักอยู่ในระบอบเผด็จการซ่อนรูป อันเลวร้ายแบบนี้อีกต่อไป ให้ลูกหลานคนไทยมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ให้ดีที่สุด นำเอาความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ ความรัก ความสามัคคี และแสงสว่างแห่งปัญญา มาสู่แผ่นดินนี้ด้วยกัน