xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลชี้ ปชช.มองหลังเลือกตั้ง ส.ส.มัวแต่ต่อสู้กันเพื่อแย่งตำแหน่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “3 เดือนหลังการเลือกตั้งทั่วไป” ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิ.ย. จากประชาชนจำนวน 1,277 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ในช่วงที่ผ่านมา 3 เดือน หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.44 ระบุ ส.ส.ส่วนใหญ่มัวแต่ต่อสู้กันเพื่อแย่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ร้อยละ 35.79 ระบุว่า หลังการเลือกตั้ง ส.ส.หายหน้าไปเลย ร้อยละ 34.30 ระบุว่า ส.ส. ส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิมๆ เช่น ด่ากันไปมา และชอบอ้างประชาชน ร้อยละ 31.95 ระบุว่า ส.ส.จากพรรคที่จะเป็นรัฐบาลเอาแต่จับกลุ่มต่อรองตำแหน่งทางการเมือง ร้อยละ 16.29 ระบุว่า ส.ส.จากพรรคที่จะเป็นฝ่ายค้าน ใช้เป็นแต่วาทกรรมเพื่อล้มรัฐบาล ร้อยละ 9.16 ระบุว่า ส.ส.ที่เลือกไปขยันลงพื้นที่พบประชาชน ร้อยละ 8.69 ระบุว่า ส.ส.ส่วนใหญ่ในสภาฯ มีความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อประชาชน ร้อยละ 8.30 ระบุว่า ส.ส.ส่วนใหญ่แสดงบทบาทใหม่ในการเป็นมืออาชีพในการทำงานเพื่อประชาชน

เมื่อถามว่า ส.ส. ที่ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลจะสามารถผลักดันนโยบายและทำงาน เพื่อประชาชนได้หรือไม่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.70 ระบุว่า ได้ เพราะจะสามารถทำงานตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชน และเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชน ร้อยละ 35.00 ระบุว่า ไม่ได้ เพราะจะไม่สามารถทำตามนโนบายที่สัญญาไว้กับประชาชน และในขณะที่ส.ส. บางคนไม่มีความรู้ ความสามารถในการผลักดันนโยบาย

เมื่อถามถึงการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมืองเดิม หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.04 ระบุว่า ลงคะแนนให้กับผู้สมัครส.ส. หรือพรรคการเมืองเดิมที่เคยเลือก ร้อยละ 21.22 ระบุว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ส.ส. หรือพรรคการเมืองอื่น ร้อยละ 5.01 ระบุว่า ไปเลือก แต่ไม่ลงคะแนนให้ใคร (Vote No) ร้อยละ 2.74 ระบุว่า ไม่ไปลงคะแนน ร้อยละ 2.51 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ ขอดูนโยบายของพรรคก่อน และดูว่า ส.ส.ที่จะเลือกอยู่พรรคไหน