xs
xsm
sm
md
lg

“ไพศาล”ชี้ พปชร.ทำถูกต้อง-เชื่อมีมือ กม.ชั้นดี ปมยื่นศาลขอจำหน่ายคดี 27 ส.ส.ถือหุ้นสื่อ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โพสต์เฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาจำหน่ายคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งความเห็นของสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ขอให้วินิจฉัยว่า ส.ส.ทั้ง 27 คนของพรรค พปชร.ขาดคุณสมบัติ เนื่องจากถือหุ้นสื่อ ว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ที่บัญญัติว่า ในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่า ส.ส. ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ ส.ส.ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยนั้น ไม่ใช่กรณีที่ศาลจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้เลย แต่ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการคือ

1.ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง รับคำร้องไว้พิจารณา
2.มีเหตุอันควรสงสัยตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ
ซึ่งเหตุอันควรสงสัยนี้ จะเกิดขึ้นได้ด้วย 2 ประการคือ

ก. จากคำรับของคู่ความอันปรากฏในคำคู่ความ ซึ่งจะเป็นช่วงหลังจากที่ศาลสั่งให้ คู่ความชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว
ข. จากการไต่สวนของศาล และปรากฏว่ามีเหตุอันควรสงสัย

ในเรื่องนี้ วิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุไว้ดังนั้นต้องไปใช้หลักกฎหมายวิธีบัญญัติที่ใช้เป็นหลักในการดำเนินกระบวนพิจารณาคือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งสรุปว่า กรณียื่นคำร้องต่อศาลนั้น รัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณามิได้บัญญัติว่าเป็นกรณีที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาได้แต่ฝ่ายเดียว จึงต้องรับฟังคู่ความก่อน และในกรณีที่มีบทบัญญัติให้กระทำได้แต่ฝ่ายเดียวศาลก็ยังมีอำนาจที่จะไต่สวนสองฝ่ายได้ โดยคำนึงถึงความยุติธรรมเป็นหลัก ( เว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะวางข้อกำหนดในเรื่องนี้ไว้เฉพาะก็ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดนั้น)

ดังนั้นการที่ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ จึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว และแสดงให้เห็นว่า มีมือกฎหมายชั้นดี คอยแนะนำอยู่เป็นแน่