xs
xsm
sm
md
lg

"ชวน หลีกภัย"ต้อนรับคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter –Parliamentary Assembly : AIPA) กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนและกล่าวเปิดการประชุมเตรียมการของคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน โดยมีคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน จำนวน 9 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย, เวียดนาม และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน นำโดยนายอิสรา สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน

ทั้งนี้ การประชุมเตรียมการครั้งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และปรึกษาหารือ เกี่ยวกับกิจการของ อาเซียนในทุกระดับ และเพื่อให้ประชาคมอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 และปูทางสู่ วิสัยทัศน์อาเซียน 2040 ภายใต้หัวข้อการประชุม "นิติบัญญัติร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล เพื่อประชาคมที่ยั่งยืน"