xs
xsm
sm
md
lg

“ศศิน”หวัง รบ.ใหม่ตั้งใจแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่มาโกยผลประโยชน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก“ศศิน เฉลิมลาภ”ระบุว่า เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แค่ดูแลพื้นที่ป่า ก็ราวๆ 1/3 ของพื้นที่ประเทศไทย ยังไม่นับต้องดูแลทะเลไทยซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าแผ่นดิน หวังว่ารัฐบาลใหม่จะตั้งใจมาทำงานอนุรักษ์ สงวนรักษา บริหารจัดการให้สมดุลและยั่งยืน ไม่ใช่เห็นเป็นขุมสมบัติ ช่องทางกอบโกยหาผลประโยชน์ ประชาชนยุคนี้เขาไม่ยอมง่ายๆ

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ (2) มนุษย์เกิดมาแน่นอนว่ายังไงก็ต้องพัฒนาบ้านเมือง ระเบิดหินขุดแร่ ก็ต้องทำ แต่ทำอย่างไรจะอยู่ในกรอบขอบเขตโซนนิ่ง และทำเฉพาะที่พอทำได้ไม่กระทบพื้นที่และสุขภาพอนามัยประชาชน นี่เป็นงานในกำกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกรมทรัพยากรธรณีตั้งแต่เริ่มวางนโยบายแร่ และพื้นที่โซนนิ่งเหมือง รวมถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งกำกับเรื่อง EIA รัฐบาลใหม่จะบริหารไปทางไหน ให้พอดี อย่าเปิดช่องให้มีผลประโยชน์กันจนเกินพอดี

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ (3) ช่วงเวลาที่ผ่านมาวิกฤติขยะพลาสติก ขยะอิเล็กโทรนิกส์นำเข้า และฝุ่น PM.2.5 ควันไฟ เป็นปัญหาสำคัญ งานยากๆ ทั้งนั้น

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ (4) เวลาจะพัฒนาจะอ้างเสียงส่วนใหญ่ ที่โยงใยผลประโยชน์ไปสู่กลุ่มทุน ทำโน่นนี่ตามแผนนโยบายพัฒนาขนาดใหญ่ หรือ ต้องใช้พัฒนาแหล่งพลังงาน ผลเสียหายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่อ้างว่ากำกับไว้แล้วโดย EIA ซึ่งมักจะไม่จริง ไม่ครอบคลุมปัญหา เรื่องการมีส่วนร่วมที่เน้นรับฟังผู้ได้รับผลกระทบทางตรง และการทำแผนการประเมินสิ่งแวดล้อมและทางเลือกการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเรื่องที่ต้องทำในยุคนี้ เรื่องไม่ง่าย ทันสมัย และต้องมีความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อชุมชน