xs
xsm
sm
md
lg

กรมเจรจาการค้าฯ จัดสัมมนา AHEAD พัฒนาทักษะแรงงานรับมือ 4IR อาเซียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน-ประเทศไทย (ASEAN BAC) จัดสัมมนาระดับนานาชาติ หัวข้อ Symposium on ASEAN Human Empowerment And Development (AHEAD) ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายนนี้ ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานมีทักษะและผู้ประกอบวิชาชีพรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) ของอาเซียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นความท้าทาย ผลกระทบ โอกาสจากยุค 4IR รวมถึงการยกระดับแรงงานทักษะ
สำหรับผลที่ได้รับจากการสัมมนาครั้งนี้ จะนำไปใช้ประกอบการจัดทำแนวทางการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ และผู้ประกอบการวิชาชีพอาเซียนเพื่อรับมือกับ 4IR เสนอต่อรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนให้ความเห็นชอบ และเสนอผู้นำอาเซียนรับทราบต่อไป