xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่หวังรัฐบาลใหม่แก้ปัญหา ศก.-พัฒนา ปท.ก้าวหน้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณีประชาชนกับความหวังต่อรัฐบาลใหม่ ภายหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 พบว่าประชาชน ร้อยละ 61.45 มองว่าการแบ่งกระทรวงให้กับพรรคการเมืองคือการแก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้ง วุ่นวาย โดยเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด คือ ร้อยละ 64.52 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า มองจุดเด่นของรัฐบาลใหม่ คือ ร้อยละ 42.86 เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้

สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกนายกรัฐมนตรี คือ ร้อยละ 54.06 ให้พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและ สิ่งที่อยากฝากบอก คณะรัฐมนตรี ร้อยละ 56.31 ขอให้ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง