xs
xsm
sm
md
lg

กก.พัฒนา ศก.ภาคเหนือแนะนายกฯ เร่งตั้ง ครม.รับได้ถ้า หน.ทีมเศรษฐกิจเป็นคนเดิม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิโรจน์ จิรัฐิติกาลโชติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า อยากให้รีบจัดตั้งคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด เพื่อที่จะได้สานต่อและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้า เพราะที่ผ่านมาสถานการณ์การเมืองทำให้เศรษฐกิจค่อนข้างชะลอตัว ซึ่งส่วนตัวมองว่า โอกาสที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจมาจากพรรคการเมืองพรรคเดียวกันทั้งหมด น่าจะมีน้อย เพราะเป็นรัฐบาลผสม แต่ถ้ายังมีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเป็นคนเดิม ก็ยอมรับได้ และน่าจะทำให้การทำงานต่างๆ ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี