xs
xsm
sm
md
lg

กกต.เตือนพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายการเลือกตั้งภายใน 90 วัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกเอกสารข่าวแจ้งว่าด้วย พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 67 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายตามแบบที่ กกต.กำหนด จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ซึ่งกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะครบกำหนดภายในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายนนี้ แต่เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการ จึงนับเป็นวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

สำหรับสถานที่การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นที่สำนักกิจการพรรคการเมือง ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส่วนผู้ที่ไม่ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง คือหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคการเมือง ศาลฎีกามีคำสั่งว่าพรรคการเมืองใดไม่ได้ดำเนินการครบเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทำให้ไม่สามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทุกเขตเลือกตั้ง จึงไม่มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เนื่องจากผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่รับหรือไม่ประกาศให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ทั้งนี้ หากผู้สมัครแต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมืองไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี