xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทสส.สั่งกองทัพไทยเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนในทุกมิติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้สั่งการเร่งด่วนให้กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและแก้ไขปัญหาการจราจร ตามนโยบาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง และตำรวจทุกพื้นที่ รวมทั้งประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการรับมือกับฤดูฝนในทุกมิติ

โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจุดอ่อนน้ำท่วม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ จุดเสี่ยงน้ำท่วม รวม 14 จุด แม้ปริมาณฝนตกไม่ถึง 60 มิลลิเมตร ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมได้ และจุดเฝ้า รวม 56 จุด ซึ่งหากฝนตกเกิน 60 มิลลิเมตร จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง และจะส่งผลกระทบต่อการจราจรเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย (ศบภ.ทท.) ประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเหล่าทัพ (ศบภ.เหล่าทัพ) ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบ โดยยึดถือแนวทางตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย พ.ศ.2560 และรายงานผลการปฏิบัติประจำวันให้ ศบภ.ทท.ทราบอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีที่ตั้งหน่วยในบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วม ได้ปฏิบัติตามสั่งการของผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างเร่งด่วน โดยได้ทำการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม ได้แก่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งมีชุดเคลื่อนที่เร็ว ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายพลเรือนอย่างใกล้ชิด โดยการแจ้งเตือนประชาชน รวมทั้งออกสำรวจการระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น ระบบไฟฟ้า การกีดขวางทางระบายน้ำ วางแผนการอพยพประชาชน วางแผนเส้นทางการจราจรเมื่อถูกตัดขาด โดยมีการปรับแผนและเตรียมความพร้อม ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อลดความเสียหายและอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการจราจร บริเวณ ถ.เกษตร-นวมินทร์-ถ.พหลโยธิน แยกเสนานิคม-ห้าแยกลาดพร้าว พร้อมทั้งจัดกำลังพลร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครในการเก็บขยะเพื่อเปิดเส้นทางระบายน้ำในพื้นที่คลองลาดพร้าว สำนักกองบัญชาการ บก.ทท. ได้จัดเตรียมชุดช่าง ชุดช่วยเหลือประชาชน และยานพาหนะ พร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะ พื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 5 และซอยแจ้งวัฒนะ 7 กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในพื้นที่เขตดอนเมือง รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ได้แก่ เรือท้องแบน รถลำเลียงพล ชุดซ่อมเคลื่อนที่ และชุดปฐมพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ กองทัพไทยขอยืนยันความพร้อมในการทุ่มเททุกสรรพกำลังที่มี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทั่วประเทศ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย