xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อน ถ.พระราม 9 ซ.7

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางวราภรณ์ เอื้ออารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงปัญหาน้ำท่วมขังสูงบริเวณถนนพระราม 9 ซอย 7 ซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคล ว่า ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนของสำนักงานเขตห้วยขวาง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงพื้นที่สำรวจหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยได้ข้อสรุปว่า ในระยะเร่งด่วน สำนักการระบายน้ำจะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำ โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลขนาด 8 นิ้ว เพิ่มเติม 2 เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายในบ่ายวันนี้ และสำนักงานเขตห้วยขวางจะประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป