xs
xsm
sm
md
lg

ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ฟื้นฟูสัตว์น้ำ 8 จังหวัด เริ่ม 15 มิ.ย. – 15 ส.ค.และ 1 ส.ค.-30 ก.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เตรียมประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคมของทุกปี และระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายนของทุกปี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตามแผนที่แนบท้ายของประกาศฯ จึงขอความร่วมมือชาวประมงพื้นบ้านและพาณิชย์ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศให้เกิดความยั่งยืน
 
ทั้งนี้ เมื่อปีที่ผ่านมา กรมประมงได้มีการปรับปรุงกฎหมายปิดอ่าวไทยรูปตัว ก จากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประกาศกรมประมง ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เพื่อกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของพื้นที่ 8 จังหวัดของอ่าวไทยรูปตัว ก ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่