xs
xsm
sm
md
lg

กสอ.พร้อมผลักดันเครื่องสำอางอินทรีย์ ตั้งเป้าไทยติดท็อปเทนเมืองเครื่องสำอางโลก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดเครื่องสำอางมีการแข่งขันค่อนข้างสูง จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่าตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง หลังจากปี 2560 ตลาดเครื่องสำอางไทยมีมูลค่าโดยรวมประมาณ 251,000 ล้านบาท แยกเป็นตลาดในประเทศ 168,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวครองส่วนแบ่งตลาดเครื่องสำอางมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.8

ขณะเดียวกัน การส่งออกเครื่องสำอางไทยไปตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ 83,000 ล้านบาท ขณะที่ 8 เดือนแรกปี 2561 มีการส่งออกเครื่องสำอางของไทยมูลค่ากว่า 62,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.1 โดยมีตลาดที่สำคัญ ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน เห็นได้ว่ามีการเติบโตขึ้น และคาดว่ามีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและตอบโจทย์ลูกค้าหลายกลุ่มมากขึ้น เช่น เครื่องสำอางสำหรับเด็ก ผู้ชาย ผู้สูงอายุ เครื่องสำอางจากวัตถุดิบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ และเครื่องสำอางจากสมุนไพรไทย ซึ่งกรมฯ พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องสำอางสู่การเป็นผู้ประกอบการเครื่องสำอางอินทรีย์

ทั้งนี้ เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามสมุนไพรอินทรีย์และออร์แกนิกของไทยมีจุดเด่นเฉพาะตัวทั้งรูปลักษณ์และกลิ่น จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดย กสอ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของเมืองแห่งเครื่องสำอางโลก และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในระดับภูมิภาคเป็นปารีสแห่งเอเชีย