xs
xsm
sm
md
lg

ทบ.ยกย่องครูฝึกสละชีวิตปกป้องศิษย์ ปูนบำเหน็จ 7 ชั้น ขอพระราชทานยศเป็น"พันโท"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกองทัพบก กล่าวว่า จากการที่ได้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกการใช้ลูกระเบิดขว้างในหลักสูตร นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ณ ศูนย์การทหารราบ เป็นเหตุให้ นักเรียนนายสิบ กนกพล โพธิ์อิ่ม ได้รับบาดเจ็บ และ จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร ตำแหน่ง รองผู้บังคับหมวดกองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียนโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ ซึ่งเป็นครูฝึก เสียชีวิต วานนี้

กองทัพบกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ จ่าสิบเอก สมชาย ที่ได้ทำหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของครูฝึก ในการแก้ไขเหตุวิกฤตเฉพาะหน้าโดยทันที เพื่อปกป้องผู้รับการฝึก หวังให้เกิดความปลอดภัยอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ หน่วยต้นสังกัดได้ดำเนินการช่วยเหลือจัดการพิธีศพอย่างสมเกียรติ โดยมีกำหนดการสวดพระอภิธรรม ระหว่าง 5-12 มิถุนายน 2562 เวลา 20.00 น. และประกอบพิธีฌาปนกิจ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดทุ่งช้างเผือก ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

นอกจากนี้ หน่วยต้นสังกัดได้ดำเนินการดูแลให้ได้รับสิทธิกำลังพลอย่างครบถ้วน ทั้งสิทธิตามระเบียบของทางราชการและสินไหมทดแทนจากโครงการประกันชีวิตทหารที่กองทัพบกมอบให้เพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ กองทัพบกได้พิจารณาปูนบำเหน็จเลื่อนชั้นเงินเดือน 7 ชั้น ให้กับ จ่าสิบเอก สมชาย ธนบัตร และขอพระราชทานยศ เป็น "พันโท" เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดีในการทุ่มเท รับผิดชอบในภาระหน้าที่จนกระทั่งเสียชีวิต พร้อมยกย่องในความเสียสละ และถือเป็นแบบอย่างของครูทหารที่พร้อมด้วยความรู้ ประสบการณ์ ความกล้าหาญ และสัญชาติญาณแห่งการปกป้องศิษย์เมื่ออยู่ในช่วงนาทีแห่งชีวิต

​สำหรับ นักเรียนนายสิบ กนกพลฯ ที่ได้รับบาดเจ็บแขนขวาท่อนล่างขาด ซึ่งได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักรักษาอาการที่โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์

ขณะเดียวกัน ศูนย์การทหารราบได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งพิจารณาปรับมาตรการการฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติยิ่งขึ้น