xs
xsm
sm
md
lg

“ชวน”ขอบคุณข้อชี้แนะ“อ.เจิมศักดิ์”ยันเก้าอี้ปธ.สภาฯ ไม่ใช่ข้อผูกมัดร่วมรัฐบาล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล ว่าที่เลขานุการ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณี นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักวิชาการและผู้ดำเนินรายการ ทำจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้นายชวน และพรรคประชาธิปัตย์ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้าน ฝ่ายสนับสนุนอิสระ ไม่ต้องผูกมัดเข้าร่วมรัฐบาล หรือเป็นกลางทางการเมืองมากกว่าเข้าร่วมเป็นฐานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายอิสระในสภาฯ ว่า
“เรียน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ที่เคารพอย่างสูง ผมต้องกราบขออภัยท่านอาจารย์อย่างยิ่ง ที่ต้องขออนุญาตตอบจดหมายแทนท่านชวน ก่อนอื่นขอเรียนกับท่านว่า ท่านชวนได้รับหนังสือจากท่านอาจารย์แล้ว

ท่านชวนขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งที่ห่วงใยต่อพรรคประชาธิปัตย์ และแสดงความปรารถนาดีต่อแนวทางการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ท่านชวนขอยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมือง มีอุดมการณ์หลักการชัดเจน ที่จะทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ และประชาชนตามปณิธานที่ยึดมั่นมา 73 ปี การเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็เช่นกัน พรรคคงยึดถึงประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ
อย่างไรก็แล้วแต่ ท่านชวนจะนำข้อคิดเห็นของท่านอาจารย์ไปแจ้งให้ท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คือคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับทราบต่อไป และขอเรียนเพิ่มเติมถึงเรื่องการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา สมาชิกได้ไว้วางใจเลือกท่านชวนมานั้น เป็นความพร้อมใจของสมาชิกส่วนใหญ่ที่ต้องการให้ท่านชวนเป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งท่านก็ตั้งเป้าหมายในการทำหน้าที่ครั้งนี้ให้ดีที่สุด จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักการเมือง ให้เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของประชาชน มุ่งทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ทำเพื่อประเทศชาติมากกว่าผลประโยชน์ตน

และในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นข้อผูกมัดหรือข้อตกลงที่ต้องตอบแทนในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะไม่อยู่ในเงื่อนไข ขอให้อาจารย์สบายใจได้ และท่านชวน ขอขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้ง ที่ท่านอาจารย์ได้ทำหน้าที่เสมือนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ที่คอยเสนอชี้แนะแนวทางการทำงานของบ้านเมืองตลอดมา ด้วยความเคารพท่านอาจารย์อย่างยิ่ง”