xs
xsm
sm
md
lg

คพ.ส่ง จนท.ตรวจคุณภาพน้ำทะเลท่าเรือแหลมฉบังหลังเหตุไฟไหม้คอนเทนเนอร์ คาด 2 สัปดาห์รู้ผล

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ภายในเรือสินค้า KMTC HONGKONG ซึ่งเป็นเรือสัญชาติเกาหลีใต้ ที่ท่าเทียบเรือ A2 ของบริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ภายในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.สุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่า ตั้งแต่ได้รับประเด็นดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา ควบคุมสถานการณ์ พร้อมทีมดับเพลิงจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เข้าร่วมระงับเหตุ แต่เนื่องจากตู้สินค้าบนเรือมีสารเคมีและวัตถุอันตรายซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ทั้งนี้ กลุ่มควันจากเหตุเพลิงไหม้ทำให้มีไอระเหยสารเคมีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรีจึงได้ประกาศให้พื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบังเป็นพื้นที่อันตราย และประกาศให้อพยพประชนชนที่อยู่ใต้ลมไปยังจุดที่ปลอดภัย ต่อมา ท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบังสามารถควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวเข้าสู่ภาวะปกติ และได้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเวลา 24.00 น.

ส่วนสาเหตุของการระเบิดและเพลิงไหม้ตู้สินค้าภายในเรือ KMTC HONGKONG อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของพิสูจน์หลักฐานจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เข้ามาเก็บหลักฐานบางส่วน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมาแล้ว

ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้รายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤษภาคม รวม 228 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งหน่วยงานด้านการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้ติดตามสถานการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนและให้การดูแลประชาชนทั้งด้านการรักษาผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี จัดทีมคัดกรองสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชาและโรงพยาบาลแหลมฉบัง จัดทีมหน่วยปฐมพยาบาลและหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่พบว่ามีอาการระคายเคืองผิวหนัง แสบคอแสบตา และตระหนก หวาดกลัว

ทั้งนี้ ท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบังได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุผู้ประสบภัย ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยกรมควบคุมมลพิษได้ตรวจวัดมลพิษทางอากาศเบื้องต้น ดังนี้ 1) บริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณท่าเทียบเรือ.A2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (VOCs) อยู่ในช่วง 1.2-2.4 ppm สารฟอร์มาลดีไฮด์อยู่ในช่วง 0.92-1.96 ppm ซึ่งสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่ตรวจพบมีค่าเกินกว่าค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีทางการหายใจแบบเฉียบพลัน ระดับ 1 ซึ่งจะต้องมีค่าไม่เกิน 0.9 ppm โดยตรวจวัดด้วยเครื่อง Multiple Gas Detector จึงได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงไหม้สวมใส่หน้ากากป้องกันไอระเหยจากสารเคมี

กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม ตรวจพบสาร VOCs และ สารฟอร์มาลดีไฮด์ปริมาณเล็กน้อย ตรวจไม่พบก๊าซคลอรีน

2) บริเวณชุมชนภายนอกจุดเกิดเหตุ จำนวน 3 จุด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ประกอบด้วย จุดรวมพลวัดบ้านนา ชุมชนบ้านนา และชุมชนแหลมฉบัง พบว่ามีค่าสาร VOCs และสารฟอร์มาลดีไฮด์เล็กน้อย ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ติดตามตรวจวัดและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม ตรวจไม่พบสาร VOCs สารฟอร์มาลดีไฮด์ และก๊าซคลอรีน ซึ่งปัจจุบันสภาพอากาศบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกลับสู่ภาวะปกติแล้ว

นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ ยังร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่าง 2 จุด ส่งให้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารโลหะหนัก และยังร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบัง เก็บตัวอย่างน้ำทะเลโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 6 จุด โดยเก็บตัวอย่างวิเคราะห์พารามิเตอร์กลุ่มโลหะหนัก Residue Chlorine และปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (TPH) ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน 2 สัปดาห์

จากการตรวจสอบในเบื้องต้น สาร Calcium Hypochlorite ที่เป็นสินค้าในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 13 ตู้ ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุของเหตุระเบิดและเพลิงไหม้มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว เป็นเม็ดเล็กๆ มีกลิ่นของคลอรีน เป็นสารออกซิไดซ์เซอร์ ละลายน้ำแล้วจะมีสภาพเป็นด่าง (pH 10.4-10.8) เมื่อเกิดการเผาไหม้จะปลดปล่อยก๊าซคลอรีนหรือไอกรดไฮโดรคลอริก ขณะที่น้ำเสียจากการดับเพลิงที่อยู่ใต้ท้องเรือทั้งหมด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมแหลมฉบังจะส่งไปบำบัดที่โรงงานรับบำบัดน้ำเสียของบริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งวันนี้ได้เริ่มขนน้ำเสียไปบำบัดแล้ว