xs
xsm
sm
md
lg

กกร.ประกาศควบคุมราคายา-เวชภัณฑ์-ค่ารักษาพยาบาล มีผลวันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562 เมื่อวานนี้ (29 พ.ค.) เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล โดยให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ภายในข้อ 3 กำหนดสำคัญ คือ 1 ราคาโปร่งใส-เป็นธรรม 2 ผู้บริโภคต้องมีทางเลือก และ 3 การรักษาที่สมเหตุสมผล