xs
xsm
sm
md
lg

บวท.ยันมีมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวนช่วงฤดูฝน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยถึงมาตรการรองรับกรณีมีสภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบิน และให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารอากาศยาน หากสภาพอากาศรุนแรง ว่า เมื่อเกิดเหตุการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศจะบริหารจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรการ ชะลอการวิ่งขึ้นของอากาศยานขาออกโดยให้จอดรอที่หลุมจอด เพื่อลดปริมาณความคับคั่งของปริมาณการจราจรทางอากาศบริเวณรอบสนามบิน และชะลอการทำการบินลงของอากาศยานขาเข้า ให้มีการบริหารจัดการระยะห่างในการขึ้น-ลงของอากาศยานให้เหมาะสมและประสานท่าอากาศยานภูมิภาค ในการจัดระยะต่อสำหรับอากาศยานขาออกของแต่ละสนามบิน รวมถึงการออกประกาศแจ้งเตือนให้ทุกเที่ยวบินขาเข้าของทุกสนามบิน เตรียมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งได้เพิ่มอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้พร้อมต่อการให้บริการในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน และมีการปรับตำแหน่งการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจรทางอากาศ

นอกจากนี้ ยังได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำข้อมูลด้านข่าวอากาศมาวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบ ให้ทราบถึงการเคลื่อนตัวของสภาพอากาศ และสภาพความรุนแรงของอากาศบริเวณรอบสนามบิน เพื่อแจ้งเตือนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินต่างๆ รวมถึงต่างประเทศ ทราบถึงข้อมูลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยได้มีการประสานงานและบริหารแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการบิน เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการจราจรทางอากาศล่วงหน้า ให้การควบคุมจราจรทางอากาศเป็นไปอย่างปลอดภัย คล่องตัว และอำนวยความสะดวกให้กับทุกเที่ยวบินที่เข้ามาในน่านฟ้าไทย