xs
xsm
sm
md
lg

นักวิชาการนิด้าเผยนักลงทุนจับตาการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ คาด ศก.ไทยครึ่งปีแรกโต 3.5%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า ความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ยังคงเป็นประเด็นที่นักลงทุนติดตาม เนื่องจากจะช่วยให้นักลงทุนสามารถกำหนดแผนการลงทุนได้ ซึ่งโจทย์ใหม่ของรัฐบาล คือทำอย่างไรให้ประชาชนยอมรับ พร้อมคาดว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.5 ส่วนการส่งออกของไทยมีโอกาสติดลบสูง จากปัจจัยสงครามการค้าที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้