xs
xsm
sm
md
lg

รมว.เกษตรฯ สั่งด่วนถึงอธิบดีกรมชลฯ รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศ 27-3- พ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมชลประทาน ให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุม จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยามีฝนตกหนักทั่วทุกภาคระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมนี้ โดยให้สำนักงานชลประทานทุกแห่งวิเคราะห์สถานการณ์ปริมาณน้ำท่าที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำลงสู่ลำน้ำ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-น้ำท่วม รวมทั้งแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ กำหนดผู้รับผิดชอบ จัดสรรทรัพยากรทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร-เครื่องมือ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ รถขุด เป็นต้น เตรียมพร้อมจุดเสี่ยง พร้อมกับกำกับ ติดตาม ประเมินสถานการณ์ รายงานให้จังหวัดพื้นที่เสี่ยงกรม และกระทรวงทราบอย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เตรียมพร้อมลงช่วยเหลือดูแลเกษตรกรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยด้วย