xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่มองจับขั้วจัดตั้ง รบ.มีแต่ความวุ่นวาย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง ประชาชนกับการรอคอยรัฐบาลใหม่ พบว่า ร้อยละ 31.59 ระบุข่าวการจับขั้วเพื่อจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ วุ่นวาย แก่งแย่งผลประโยชน์ เสื่อมเสียภาพลักษณ์
ร้อยละ 46.49 มีความวิตกกังวล เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จะไม่มีความโปร่งใส ไม่เป็นธรรม ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
ร้อยละ 40.58 อยากเห็นรัฐบาลใหม่ที่ได้คนดี ผู้นำที่ดี เข้ามาทำงาน พัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนอยู่ดีกินดี
ร้อยละ 52.21 มองว่าก่อนและหลังได้รัฐบาลใหม่ มีความขัดแย้งเหมือนเดิม เพราะการเมืองไทยไม่สามารถปรองดองได้
ร้อยละ 51.26 ฝาก ส.ส.เป็นตัวแทนของประชาชนไม่ทุจริตคอรัปชัน และร้อยละ 44.32 ฝากบอก ส.ว.ให้ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณ