xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลเผย ปชช.หนุน"บิ๊กตู่"เป็นนายกฯ "ชวน"เป็น ปธ.สภาฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จากทุกภูมิภาค จำนวน 1,260 คน เกี่ยวกับการสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี และการสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกใครเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 39.05 ระบุ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรคพลังประชารัฐ) รองลงมา ร้อยละ 25.48 ระบุ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่) อันดับ 3 ร้อยละ 21.43 ระบุ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 5.00 ระบุ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 2.62 ระบุ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 2.54 ระบุ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 7 ร้อยละ 1.43 ระบุ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และร้อยละ 2.45 ระบุ อื่นๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายอนันต์ อัศวโภคิน นายชัยเกษม นิติสิริ (พรรคเพื่อไทย) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา นายดํารงค์ พิเดช (พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์) และนายวราวุธ ศิลปอาชา (ชาติไทยพัฒนา)

ส่วนที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.99 ระบุว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีจากในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ชิงเก้าอี้นายกฯ รองลงมา ร้อยละ 28.49 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีจากคนในบัญชีรายชื่อหรือคนนอกบัญชีรายชื่อก็ได้ และร้อยละ 9.52 ระบุว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีจากคนนอกบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ชิงเก้าอี้นายกฯ

สำหรับบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 29.92 ระบุ นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 2 ร้อยละ 19.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น อันดับ 3 ร้อยละ 16.19 ระบุ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 9.52 ระบุ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 5 ร้อยละ 7.86 ระบุ นายชัย ชิดชอบ (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 6.35 ระบุ วันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) อันดับ 7 ร้อยละ 6.19 ระบุ นายสุชาติ ตันเจริญ (พรรคพลังประชารัฐ) อันดับ 8 ร้อยละ 2.30 ระบุ นายวิรัช รัตนเศรษฐ (พรรคพลังประชารัฐ) และร้อยละ 2.30 ระบุ อื่นๆ ได้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายปิยบุตร แสงกนกกุล (พรรคอนาคตใหม่) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ (พรรคประชาธิปัตย์) นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) นายนิยม ช่างพินิจ (พรรคเพื่อไทย) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (พรรคพลังประชารัฐ) และพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

ท้ายที่สุด พรรคการเมืองที่ประชาชนคิดว่าจะมี "งูเห่า" (ไม่ทำตามมติพรรค) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.10 ระบุ พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 2 ร้อยละ 29.13 ระบุ พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 27.86 ระบุ พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 27.14 ระบุ พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 24.92 ระบุ พรรคอนาคตใหม่ อันดับ 6 ร้อยละ 23.02 ระบุว่า ไม่มี "งูเห่า" ในพรรคใดเลย อันดับ 7 ร้อยละ 18.10 ระบุ พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 8 ร้อยละ 17.70 ระบุ พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 9 ร้อยละ 17.46 ระบุ พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 10 ร้อยละ 17.30 ระบุ พรรคประชาชาติ อันดับ 11 ร้อยละ 5.63 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น และอันดับ 12 ร้อยละ 0.48 ระบุ พรรคไทยศรีวิไลย์