xs
xsm
sm
md
lg

ศาล รธน.นัดพิจารณารับ/ไม่รับคำร้อง กกต.ตีความสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ช่วงบ่ายวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมเพื่อพิจารณารับหรือไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ตามมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งการคิดคำนวณดังกล่าวอาจทำให้พรรคการเมืองที่มี ส.ส.ที่พึงจะมีได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อ ส.ส.หนึ่งคนได้รับการจัดสรร ส.ส.ได้หรือไม่ และชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 91 หรือไม่