xs
xsm
sm
md
lg

ทช.พบปะการังฟอกขาวในทะเลอันดามัน-อ่าวไทยหลายจุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวถึงสถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาว ว่า จากอุณหภูมิน้ำทะเลที่ร้อนจัดช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่าน ส่งผลให้ปะการังแนวปะการังหมู่เกาะกูด จ.ตราด พบปะการังบริเวณอ่าวสับปะรด อ่าวตรงข้ามไม้ซี้เล็ก เกาะไม้ซี้เล็ก มีสภาพเสียหายมาก และบริเวณอ่าวกล้วย อ่าวง่ามโข่ อ่าวพร้าว มีสถานภาพเสียหายของปะการังชนิดเด่น คือ ปะการังโขด ปะการังช่องดาว และปะการังช่องเหลี่ยม พร้อมพบโรคปะการัง คือ โรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ปะการังฟอกขาว เป็นจุด เส้น และรูปแบบที่ไม่แน่นอน โรคเนื้องอกสีชมพู และโรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี โดยสัตว์ชนิดเด่นที่พบบริเวณแนวปะการัง คือ ปลาสลิดหินเทาหางพริ้ว

ขณะที่อัตราการรอดตายของปะการังที่ปลูกฟื้นฟู บริเวณเกาะยา จ.ตรัง และเกาะสังข์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลการติดตามปะการังหลังการปลูก 1 เดือน พื้นที่เกาะยา มีอัตราการรอดร้อยละ 70.25 อัตราการตายร้อยละ 29.7 แบ่งเป็น การตายเพราะหลุดจากวัสดุที่ปลูกร้อยละ 1.7 และตายจากสาเหตุอื่นๆ ร้อยละ 28 ส่วนพื้นที่เกาะสังข์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราการรอดร้อยละ 83.5 อัตราการตายร้อยละ 16.5 แบ่งเป็น การตายเพราะหลุดจากวัสดุที่ปลูกร้อยละ 7 และตายจากสาเหตุอื่นๆ ร้อยละ 9.5 สำหรับพื้นที่เกาะยา จ.ตรัง ปะการังที่ปลูกเริ่มมีการฟอกขาว โดยจะดำเนินการติดตามและรายงานเป็นระยะต่อไป

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวย้ำว่า บริเวณเกาะมัดสุ่ม เกาะราใหญ่ อ่าวหินคม แหลมสอ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จากการสำรวจปะการังที่ระดับความลึก 2-5 เมตร มีอุณหภูมิน้ำทะเล 30 องศาเซลเซียส พบปะการังฟอกขาวร้อยละ 3-8 และสีซีดร้อยละ 28-55 ของปะการังที่มีชีวิต โดยปะการังที่ฟอกขาวส่วนใหญ่ คือ ปะการังช่องดาว ปะการังลูกโป่ง ปะการังจาน ปะการังรังผึ้ง ปะการังลายดอกไม้ และปะการังโขด