xs
xsm
sm
md
lg

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นบินทำฝนเทียมบรรเทาภัยแล้งภาคเหนือ-อีสาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 8 หน่วยฯ ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี ลพบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี และหัวหิน ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พื้นที่เสี่ยงต่อ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้แก่พื้นที่ลุ่มรับน้ำ ทำให้มีฝนตกในพื้นที่บางส่วนของ จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี หนองบัวลำภู อุทัยธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี รวมถึงสามารถเพิ่มปริมาณน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่างเก็บน้ำทับเสลา และอ่างเก็บน้ำกระเสียว

ขณะที่หน่วยปฏิบัติการฯ จ.พิษณุโลก และจันทบุรี ไม่มีฝนตกจากการปฏิบัติการ เนื่องจากกลุ่มเมฆเป้าหมายไม่สามารถพัฒนาตัวเป็นเมฆฝนได้

ด้านสถานการณ์ของพื้นที่ประสบภัยแล้งในวันนี้ ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง ยังคงเป็น 7 จังหวัด 17 อำเภอ 60 ตำบล 442 หมู่บ้าน ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อน/อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณน้ำใช้การ มีจำนวน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 18 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 194 แห่ง โดยกรมฝนหลวงฯ จะเร่งปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มรับน้ำ และขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

นายสุรสีห์ กล่าวว่า แผนปฏิบัติการฝนหลวงวันนี้ หน่วยปฏิบัติการฯ จ.จันทบุรี จึงช่วงชิงสภาพอากาศขึ้นบินปฏิบัติการในขั้นตอนก่อเมฆ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณ อ.สนามชัยเขต อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา และ อ.เมืองปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรีพื้นที่ภาคกลาง หน่วยฯ จ.ลพบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งทั้ง 2 หน่วยปฏิบัติการ จะดำเนินการวางแผนเพื่อมุ่งเน้นช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กับพื้นที่ประสบภัยแล้งให้สัมฤทธิผลมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติการฝนหลวง มาอย่างต่อเนื่อง และมีพื้นที่ได้รับปริมาณน้ำฝนบรรเทาความเดือดร้อนไปได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งหลังจากนี้ จะดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความรุนแรงของภัยแล้งต่อไป

ด้านพื้นที่ภาคเหนือ หน่วยปฏิบัติการฯ จ.เชียงใหม่ และพิษณุโลก จึงตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบริเวณ อ.เมืองลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง อ.ดอยหล่อ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ และ อ.วัดโบสถ์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก