xs
xsm
sm
md
lg

จ.ชัยนาท เปิด"หาดทรายสะแกงาม"แหล่งท่องเที่ยวจุดเช็กอินแห่งใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอสรรพยา เป็นประธานในพิธีเปิดแหล่งท่องเที่ยวหาดทรายสะแกงาม โดยมีพระสมุห์ยงยุทธ นริสฺสโร เจ้าอาวาสวัดสะแก และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณริมหาดทรายสะแกงาม วัดสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

นายอำเภอสรรพยา ระบุว่า ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เห็นความสำคัญในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น โดยการดำเนินงานทางด้านการตลาด และการท่องเที่ยวจึงต้องมีการดำเนินการโดยกลยุทธ์เชิงรุก จึงจำเป็นต้องเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาได้รับความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว โดยการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้ หาดทรายสะแกงามจึงเป็นอีกทาง ให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบในการท่องเที่ยวตามแหล่งน้ำธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และยังเป็นโอกาสสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

ขณะที่นายนิติรุจน์ มุขเฉลิมวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตก กล่าวเพิ่มเติมว่า การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญในการกระจายไปสู่พื้นที่ของท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้นเทศบาลตำบลโพนางดำตกร่วมกับวัดสะแก ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโพนางดำตก จึงได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจได้เดินทางมาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมเยือน