xs
xsm
sm
md
lg

กรมชลประทานเตรียมเปิดแก้มลิงทุ่งบางพลวงโมเดลรับน้ำหลาก แก้น้ำท่วมซ้ำซาก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าว่า วางแนวทางขยายผลบางระกำโมเดลแก้น้ำท่วม จ.พิษณุโลก-สุโขทัย ลุ่มน้ำยม สู่บางพลวงโมเดล จ.ฉะเชิงเทรา-ปราจีนบุรี ลุ่มน้ำปราจีนบุรี บางปะกง โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มของหน่วยงานฝ่ายปกครอง และกลุ่มหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ต้องการให้นำแนวทางของโครงการบางระกำโมเดลมาต่อยอดขยายผลให้เกิดโครงการบริหารจัดการน้ำทุ่งบางพลวง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย หรือ "บางพลวงโมเดล" จะแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรในทุ่งบางพลวงกับประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่อยู่นอกคันกันน้ำได้ โดยเกษตรกรยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ที่สำคัญบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซากต่อชุมชนริมแม่น้ำในหลายพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีด้วย

สำหรับทุ่งบางพลวง เป็นพื้นที่การเกษตรอยู่ในเขตชลประทาน ตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำปราจีนบุรีต่อเนื่องถึงแม่น้ำบางปะกง เนื้อที่ประมาณ 499,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอบ้านสร้าง รวมถึง 3 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น และอำเภอพนมสารคาม

ในอดีตพื้นที่ทุ่งบางพลวงจะประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย กรมชลประทานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการปรับปรุงพื้นที่โครงการ ก่อสร้างคันกั้นน้ำริมแม่น้ำปราจีนบุรีต่อเนื่องแม่น้ำบางปะกง และก่อสร้างประตูระบายน้ำบริเวณคลองสายหลักที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถทำกิจกรรมการเกษตรในทุ่งบางพลวงได้

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่าเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี เป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวข้าว เมื่อมีการปิดประตูระบายน้ำ ปริมาณน้ำจะไม่สามารถไหลบ่าเข้าทุ่งได้ จึงไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรอื่นๆ รวมถึงชุมชนริมแม่น้ำในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอบ้านสร้าง และพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี

นายทองเปลว กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมชลประทานเริ่มดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำทุ่งบางพลวง เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยคล้ายกับโครงการบางระกำโมเดล เพื่อให้เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนฤดูน้ำหลาก หลังจากนั้นจะใช้เป็นทุ่งรับน้ำหลาก โดยมีการปรับปฏิทินการเพาะปลูกพืชใหม่ จากเดิมเกษตรกรจะเริ่มเตรียมแปลงเพาะปลูกประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เนื่องจากต้องรอน้ำฝนและเก็บเกี่ยวกลางเดือนกันยายน ปรับเป็นเริ่มเตรียมแปลงภายในเดือนเมษายน และเก็บเกี่ยวให้เสร็จสิ้นภายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ก่อนฤดูน้ำหลากจะมา

ทั้งนี้ จะช่วยให้เกษตรกรและชุมชนไม่เกิดความเสียหายทั้ง 2 กลุ่ม พร้อมลดความขัดแย้ง ความเสียหายต่อผลผลิต รวมทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย ซึ่งจะขยายผลไปดำเนินโครงการในพื้นที่อื่นๆ ของทุ่งบางพลวง ซึ่งพบว่ามีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการได้อีก 200,000 ไร่