xs
xsm
sm
md
lg

กยศ.เตรียมประกาศวิชาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งให้ผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่เลือกศึกษาในสาขาวิชาที่ยังขาดแคลน เมื่อเรียนจบผ่อนชำระหนี้คืน กยศ. มีวินัยไม่ผิดนัดชำระหนี้ จะได้รับสิทธิพิเศษผ่อนชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ จากร้อยละ 1 เหลือเพียงร้อยละ 0.5
นอกจากนี้ ยังได้รับส่วนลดดอกเบี้ยลงอีก ร้อยละ 30 ในส่วนของผู้เรียนจบสายสามัญคือปริญญาตรี และเพิ่มเป็นร้อยละ 50 สำหรับผู้เรียนสายอาชีวะ โดย กยศ.อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายชื่อวิชา และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อประกาศให้ทราบทั่วกันทางเว็บไซต์