xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.เตรียมพร้อมมาตรการรองรับการเดินทางช่วงเปิดเทอม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ได้กำหนดมาตรการรองรับการเดินทางช่วงเปิดภาคเรียน 2562 เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ตั้งแต่วันที่ 13 -24 พฤษภาคม 2562 ดังนี้

1.ติดตั้งกล้องวงจรปิดในแต่ละพื้นที่ตามแนวก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า เพื่อติดตามสภาพการจราจร และรายงานสภาพการจราจร ในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงเช้าและเย็น ให้ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร - บก.02  เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินสภาพจราจร ในการจัดการจราจร ในแต่ละวัน เป็นการบูรณาการร่วมกันกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่จราจรทุกพื้นที่

2.ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยมากที่สุด และดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรที่มีปัญหาจากการก่อสร้างอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชน

3.จัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจร เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้เส้นทาง พร้อมทั้ง จัดเตรียมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายรถ ในกรณีรถจอดเสีย เพื่อแก้ไขปัญหารถติดอย่างทันท่วงที

4.ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำและจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ รฟม. ได้กำหนดนโยบายให้ที่ปรึกษาโครงการ กำกับดูแลให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ

5.ประชาสัมพันธ์การปิดเบี่ยงจราจรตามแนวก่อสร้างรถไฟฟ้า ผ่านสื่อมวลชน วิทยุจราจร  เว็บไซต์และเฟซบุ๊กโครงการรถไฟฟ้า รวมถึงลงพื้นที่แจกแผ่นพับแก่ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนตามแนวก่อสร้าง

นอกจากนี้ รฟม.ได้ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเร่งคืนพื้นผิวการจราจรให้ได้มากที่สุด อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ - ท่าพระ ได้ทำการคืนพื้นผิวจราจรได้ทั้งหมดเหลือเพียงพื้นที่ปิดเบี่ยงจราจร 1 จุด

ทั้งนี้ รฟม.ขออภัยในความไม่สะดวก และขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดตรวจสอบข้อมูลการเดินทางก่อนออกจากบ้าน เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง