xs
xsm
sm
md
lg

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทำฝนเทียมช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (6 พ.ค.) หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 7 หน่วยฯ ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร พื้นที่ประสบภัยแล้ง และพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของจังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ ลพบุรี เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว เพชรบุรี พัทลุง และจังหวัดสงขลา รวมถึงบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนลำพระเพลิง อ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ และอ่างเก็บน้ำกระเสียว

ขณะที่สถานการณ์พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศ ได้ขยายเพิ่มเป็น 6 จังหวัด (รวม 16 อำเภอ 50 ตำบล 360 หมู่บ้าน) ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ นครราชสีมา ตราด และจังหวัดชลบุรี ด้านข้อมูลปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มรับน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุอ่าง ขณะนี้มีเขื่อน/อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 16 แห่ง และขนาดกลาง จำนวน 185 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะติดตามสถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง เพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มรับน้ำและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย