xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์ย้ำไทยยังต้องคุมเข้มปัญหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า หลังจากผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ได้ประกาศสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศคู่ค้ารายสำคัญ ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) ประจำปี 2562 ไปเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าในปีนี้ประเทศไทยสามารถรักษาสถานะอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch list: WL) ได้อีก หลังจากที่สหรัฐฯ ได้ปรับสถานะไทยให้ดีขึ้นจากบัญชีที่ต้องจับต้องพิเศษ (Priority Watch List: PWL) เป็น WL เมื่อปี 2560 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้เห็นว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมาไทยดำเนินนโนบายและการคุ้มครองรวมถึงการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทยมาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยรัฐบาลให้ความสำคัญทุกเรื่องและทุกด้าน ทำงานเชิงบูรณการของหน่วยงานด้านการปราบปราม ซึ่งทำให้เกิดผลที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถทำลายของกลางในแต่ละปีมากมายและยังได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างความมั่นใจลดการใช้ของที่ผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ชื่นชมแนวทางการคุ้มครองและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การมีระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารมาดริดฯ การเสนอแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจดทะเบียนและเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีความตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ รวมถึงการปราบปรามการละเมิดทั้งในท้องตลาดและบนอินเทอร์เน็ต

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ผลการจัดสถานะประจำปีนี้ถือว่าน่าพอใจจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด อาทิ กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน กสทช. สำนักงาน ปปง. และสำนักงาน อย. เป็นต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีเช่นนี้ต่อไป แม้สหรัฐฯ ได้แสดงความชื่นชมในความพยายามของไทยในหลายด้าน แต่ไทยต้องมุ่งมั่นพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดฯ การปรับปรุงพัฒนากฎหมาย และการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนสิทธิบัตร