xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ อย.เผยมีแจ้งครอบครองกัญชาแล้วกว่า 6 พันคน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดประชุมจับคู่ (Matching) ระหว่างมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และกลุ่มที่คาดว่ามีกำลังการผลิตกัญชา เพื่อให้เกิดความร่วมมือภายในพื้นที่ โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วม

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ อย. กล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้ (26 เม.ย.) เป็นการหารือในหลักการเบื้องต้น เพื่อให้มีช่องทางประสานและติดต่อกันต่อไป โดยลักษณะของการจับคู่จะเป็นการจับกันในพื้นที่ ระหว่างสถาบันการศึกษา กลุ่มที่คาดว่ามีกำลังการผลิต และภาคบริการ คือ โรงพยาบาล ซึ่งมีรูปแบบหรือโมเดลของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ที่ทำร่วมกับนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี โดยจากนี้จะส่งให้แต่ละแห่งดูเป็นตัวอย่างในการจับคู่ หรือจะจับคู่ในรูปแบบอื่นก็ได้ ส่วนถ้าจับคู่แล้วมีการวิจัยลักษณะคล้ายๆ กันไม่มีปัญหาอะไร ยิ่งทำให้ได้ข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยาอยู่ทั้งประเทศในภาพรวม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำโครงการต่อไปส่วนผู้ป่วยที่ใช้ยาจากกัญชาอยู่แล้วก็ได้ใช้ต่อไปในรูปแบบของการร่วมวิจัย
ทั้งนี้ จากการพูดคุย ทางประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและเครือข่ายพร้อมให้ความร่วมมือในการจับคู่ ซึ่งหากเกิดการจับคู่กับหน่วยงานภาครัฐแล้วสามารถมาขออนุญาตได้ แต่หากเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ขออนุญาตไปแล้ว สามารถร่วมมือกันได้ทันที
สำหรับการมาแจ้งครอบครองกัญชาโดยไม่ต้องรับโทษนั้น มีประมาณ 6,000 กว่าคนแล้ว ซึ่งจำนวนผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาจะเป็นตัวเลขพื้นฐานที่ใช้ในการเตรียมระบบและเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ เพื่อเตรียมยาไว้สำหรับคนกลุ่มนี้ ดังนั้น การมาแจ้งครอบครองจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก