xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เป็นประธานนำ ปชช.บำเพ็ญกุศล 5 ศาสนา อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลได้จัดพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ และสวดถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2562

การนี้ รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดพิมพ์หนังสือบทสวดเจริญมหามงคล รวมศาสนา สำหรับมอบแก่ผู้มาร่วมพิธี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาจัดพิมพ์เป็นภาพปกหนังสือ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย (ยุคกลาง) ไปประดิษฐาน ณ ประรำพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันนี้ (24 เม.ย.) เวลา 17.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต จากนั้น วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าประรำพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย (ยุคกลาง)

ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ 30 รูป สวดมาติกา จบแล้ว นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า 10 รูป นอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ 30 รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ 30 รูป สดับปกรณ์ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ นายกรัฐมนตรี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป นอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ 30 รูป นายกรัฐมนตรี กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อจากนั้น ผู้นำศาสนาอิสลาม จำนวน 30 คน ประกอบพิธีดูอาร์ขอพร ผู้นำศาสนาคริสต์ จำนวน 30 คน ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร พราหมณ์ จำนวน 30 คน สวดถวายพระพร สังคีตาจารย์ และศาสนาจารย์ศาสนาซิกข์ จำนวน 30 คน สวดกีรตัน และอัรดาสขอพรจากพระศาสดา จบแล้ว นายกรัฐมนตรีถวายและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้นำศาสนา 5 ศาสนา นายกรัฐมนตรี กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ แล้วเดินทางกลับ