xs
xsm
sm
md
lg

กรมคุมประพฤติเผยสถิติคดีเมาแล้วขับสงกรานต์ปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และนายพงศ์ธร ชาติพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมแถลงสถิติคดี "ดื่มแล้วขับ/ขับขี่โดยประมาท ถูกจับคุมประพฤติ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากทั่วประเทศ 117 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน ที่ผ่านมา จำนวน 12,810 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 12,325 คดี คิดเป็นร้อยละ 96.21 ขับเสพ 469 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.66 และขับรถประมาท 16 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13

เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติ ในคดีขับรถขณะเมาสุรา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 พบว่าเพิ่มขึ้น 232 คดี โดยจังหวัดที่มีสถิติสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 714 คดี กรุงเทพมหานคร 656 คดี และสกลนคร 585 คดี ซึ่งส่วนใหญ่ศาลกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวต่อพนักงาน 4 ครั้ง ทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง อาทิ อบรมระเบียบวินัยจราจร ห้ามออกจากบ้านตามช่วงเวลากำหนดโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) ติดตามตัว

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการ "บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562" เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติกรณีขับรถขณะเมาสุราที่กระทำผิดซ้ำ ในเบื้องต้นมี 12 ราย จะได้รับการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้สามารถลด ละ เลิกการดื่มสุรา มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก