xs
xsm
sm
md
lg

คสช.ขอบคุณทุกส่วนทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ สรุป"ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ"7 วัน ยึดรถ 7,282 คัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 7 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดูแลประชาชน ทั้งในเรื่องการสัญจร มาตรการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ จัดระบบอำนวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว การดูแลภาพรวมในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ตามชุมชนเมืองใหญ่ รวมทั้งการตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ คสช. และรัฐบาล ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนและจิตอาสาที่ทุ่มเทปฏิบัติงานตลอดช่วงวันหยุดยาว และขอขอบคุณประชาชนผู้ใช้เส้นทางที่ร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทำให้ภาพรวมในปีนี้ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างคล่องตัว และร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีความสุข จึงขอให้ช่วยกันรักษาวินัยจราจร เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยในทุกโอกาสทุกเทศกาลด้วย

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ตามมาตรการลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัย "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" มีสถิติดังนี้ รถจักรยานยนต์ พบการกระทำผิด 38,844 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถไว้ 532 คัน และส่งดำเนินคดี 23,259 คน สำหรับรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 26,860 ครั้ง เจ้าหน้าที่ได้ยึดใบอนุญาตขับขี่ไว้ 2,942 ราย ยึดรถยนต์ 246 คัน ส่งดำเนินคดี 18,043 คน

สำหรับสถิติตามมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ในภาพรวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาทด้วยการดื่มแล้วขับจำนวน 388,854 ครั้ง แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 215,973 ครั้ง รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ 172,881 ครั้ง ซึ่งสถิติลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 20 (ผู้กระทำผิดในห้วงสงกรานต์ปี 2561 จำนวน 490,512 ครั้ง) การยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับจำนวน 7,282 คัน แยกเป็นจักรยานยนต์ 5,297 คัน และรถยนต์ 1,985 คัน ซึ่งสถิติลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 55 (มาตรการดื่มไม่ขับห้วงสงกรานต์ 2561 ยึดรถรวม 16,288 คัน) การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในปีนี้ มีทั้งหมด 271,657 คน แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 164,928 คน รถโดยสารสาธารณะ-รถยนต์ส่วนบุคล 116,729 คน ซึ่งสถิติลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 12 (มาตรการดื่มไม่ขับห้วงสงกรานต์ 2561 ดำเนินคดี 310,299 คน)

ทั้งนี้ มาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถ เป็นมาตรการที่ช่วยป้องกันและลดความสูญเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ซึ่ง คสช. และรัฐบาล ได้ดำรงความต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยประชาชนให้การตอบรับมาตรการนี้เป็นอย่างดี เพราะทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของทุกคน รวมทั้งประชาชนได้มีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิด และการยืดระยะเวลาการเก็บรักษารถเอาไว้ รวมถึงอยากให้มีการบังคับใช้มาตราการนี้ในทุกวัน เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุจากการดื่มสุราแล้วขับรถในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสรุปบทเรียนและผลการปฏิบัติงาน นำไปบูรณาการแผนการป้องกันอุบัติเหตุ การจราจร มาตราการบังคับใช้กฎหมาย ในการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดสูญเสียจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลให้ได้มากที่สุด