xs
xsm
sm
md
lg

ยอดคุมประพฤติเมาแล้วขับสงกรานต์ปีนี้ 12,597 คดี กทม.ครองแชมป์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติของวันที่ 17 เมษายน ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่มีการควบคุมเข้มงวดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีจำนวนคดีทั้งสิ้น 3,693 คดี โดยคดีขับรถขณะเมาสุรามีจำนวนมากที่สุด 3,454 คดี

ส่วนยอดสะสมสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน มีจำนวนทั้งสิ้น 12,597 คดี โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 727 คดี จังหวัดมหาสารคาม 714 คดี และจังหวัดนครพนม 533 คดี

ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะจำแนกความเสี่ยงและคัดกรองผู้ถูกคุมความประพฤติตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุราจะส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพื่อรับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับตามสถานพยาบาล และยังคงมีมาตรการการทำงานบริการสังคมสำหรับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม