xs
xsm
sm
md
lg

สถิติคดีศาลสั่งคุมประพฤติช่วงสงกรานต์ 5 วัน สูงถึง 4,264 คดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ ในช่วงควบคุมเข้มงวดระหว่างเทศกาลสงกรานต์ของวันที่ 15 เมษายน 2562 มีจำนวนสูงถึง 4,264 คดี แบ่งเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 4,262 คดี หรือร้อยละ 99.95 คดีขับรถประมาท จำนวน 2 คดี หรือร้อยละ 0.05
นอกจากนี้ ศาลยังมีคำสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุราพุ่งสูงถึง 203 คน โดยส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น ส่วนยอดสะสมกรณีที่ศาลสั่งใช้อุปกรณ์ EM มีจำนวนทั้งสิ้น 389 คน แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 387 คน คดีขับเสพ จำนวน 2 คน
ส่วนสถิติสะสมคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติในช่วง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,383 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 8,222 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.08 คดีขับเสพ จำนวน 150 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.79 คดีขับรถประมาท จำนวน 11 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13 จังหวัด ที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จ.มหาสารคาม จำนวน 596 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 480 คดี และ จ.นครพนม จำนวน 440 คดี