xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.จันทบุรีสรุปผลป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ พบดื่มสุราเป็นเหตุหลัก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายอวิรุทธิ์ วรกิตติ์ไพศาล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดจันทบุรีเข้าสู่วันที่ 5 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
สำหรับวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 7 ครั้ง สาเหตุเกิดจากการขับรถเร็ว มีการตั้งจุดตรวจ 38 จุด จับกุมและดำเนินคดีแก่ผู้ทำผิดกฎหมายจราจรไปแล้ว 1,999 ราย ซึ่งส่วนใหญ่พบว่า ไม่สวมหมวกนิรภัย และมีการปรับแต่งมอเตอร์ไซด์ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ทั้งนี้ ภาพรวมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2562 (รวม 4 วัน) จังหวัดจันทบุรีเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้น 27 ครั้ง มีการดำเนินคดีแก่ผู้ทำผิดกฎหมายจราจร 7,069 ราย และยึดรถตามคำสั่ง คสช. ที่ 46/2558 จำนวน 122 คัน สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ คือ ดื่มสุรา ขับขี่ยานพาหนะเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดและตัดหน้ากระชั้นชิด