xs
xsm
sm
md
lg

ขสมก.จัดแผนการเดินรถรองรับ ปชช.ช่วงสงกรานต์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดแผนการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 18 เม.ย.62 ดังนี้

1.ในเส้นทางปกติ จัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 2,686 คัน จำนวน 20,263 เที่ยว และเพิ่มการเปลี่ยนกะของพนักงานประจำรถทั้งกะเช้า กะบ่าย และกะสว่าง จำนวน 117 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 เม.ย.62

2.จัดเดินรถเชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 4 สถานี รวม 36 เส้นทาง ดังนี้
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (จตุจักร) จำนวน 12 เส้นทาง ได้แก่ สาย 3, 16, 49, 77, 96, 134, 136, 138, 145, 509, 517 และ 536
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) จำนวน 6 เส้นทาง ได้แก่ สาย 66, 79, 511, 515, 516 และ 556
- สถานีขนส่งกรุงเทพ (เอกมัย) จำนวน 8 เส้นทาง ได้แก่ สาย 2, 23, 25, 71, 72, 501, 508 และ 511
- สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 10 เส้นทาง ได้แก่ สาย 4, 7, 21, 25, 29, 34, 73, 73 ก ,75 และ 501

3.จัดเดินรถ AIRPORT BUS เชื่อมต่อท่าอากาศยานกรุงเทพ จำนวน 5 เส้นทาง ได้แก่
- สาย A1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร เฉลี่ยวันละ 16 - 20 คัน - - สาย A2 ท่าอากาศยานดอนเมือง - อนุสาวรีย์ชัยฯ เฉลี่ยวันละ 6 - 9 คัน
- สาย A3 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สวนลุมพินี เฉลี่ยวันละ 6 - 10 คัน
- สาย A4 ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 6 - 10 คัน
- สาย S1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามหลวง เฉลี่ยวันละ 6 - 8 คัน สำหรับวันที่ 13 - 15 เม.ย.62 จะปรับการเดินรถให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการ

4.จัดรถ Shuttle Bus จำนวน 2 เส้นทาง (ให้บริการเฉพาะวันที่ 12 และ 18 เม.ย. 62) ดังนี้
- เส้นทางวงกลมอู่หมอชิต 2
- สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร วันละ 3 - 5 คัน
- เส้นทางอู่หมอชิต 2 - อนุสาวรีย์ชัยฯ วันละ 8 - 10 คัน

5.จัดเดินรถปรับอากาศร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด เส้นทางกรุงเทพฯ - สระบุรี จำนวน 15 คัน ตั้งแต่วันที่ 10 - 18 เม.ย.62 โดยจอดรับ - ส่งในช่องทางเดินรถของ บขส.ทั้งต้นทาง และปลายทาง โดยใช้อัตราค่าโดยสารของกรมการขนส่งทางบก

6.จัดเดินรถให้บริการฟรีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เม.ย. 62 สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยให้บริการฟรีตลอดวัน ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ
ด้านความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการตรวจความพร้อมด้านร่างกายของพนักงานประจำรถ ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจใบอนุญาตขับขี่ ก่อนขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ตักเตือนพนักงานขับรถให้เปิดประตูอัตโนมัติเมื่อรถจอดสนิท และปิดก่อนนำรถออกจากป้าย ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ไม่ขับรถปาดซ้ายปาดขวา หรือขับแข่งแซงกัน ไม่จอดรถแช่ป้าย เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด และให้ระมัดระวังผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

นอกจากนี้ ขสมก.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ณ บริเวณสถานีขนส่งกรุงเทพทั้ง 4 สถานี รวมทั้งจัดอัตรากำลังสายตรวจพิเศษให้บริการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยตามจุดสำคัญต่างๆในเส้นทาง