xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายเยาวชนฯ ยื่น พม.แนะแนวทางแก้ปัญหาเด็ก-เยาวชนช่วงสงกรานต์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวทัญญู แสงแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ นำมูลนิธิเพื่อน เยาวชนเพื่อการพัฒนา ภาคีเครือข่าย และนักเรียนนักศึกษากว่า 40 คน ยื่นหนังสือถึง นายอนุกูล ปีดแก้ว รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำเสนอปัญหาเด็กและเยาวชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ไม่ปลอดภัย และเสนอแนวทางการแก้ไข พร้อมฝากเพื่อนเยาวชนหลีกเลี่ยงของมึนเมา และเล่นน้ำในพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทั้งนี้ นายณัฐกานต์ สังขดี รักษาการประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ระบุว่า เครือข่ายเยาวชนฯ แสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน คือ 1.มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการลวนลามคุกคามทางเพศในเด็กและเยาวชนช่วงสงกรานต์ และให้ทุกจังหวัดมีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน 2.ขอให้ทุกๆ ปีมีการสนับสนุนองค์กรเด็กและเยาวชน ให้รวมกลุ่มกันรณรงค์ช่วงสงกรานต์ให้ปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเคารพสิทธิของผู้อื่น 3. ขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและเยาวชน และ 4.บูรณาการกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การศึกษาทุกระดับให้ความสำคัญกับเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ