xs
xsm
sm
md
lg

กรมฝนหลวงฯ ระดม 10หน่วยฝนหลวงสู้ภัยแล้ง คลี่คลายไฟป่า-หมอกควัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง 10 หน่วยปฏิบัติการ จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน พายุลูกเห็บ การเติมน้ำให้แหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มรับน้ำในทุกพื้นที่ทันทีเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม

ทั้งนี้ การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 30 มีนาคม จำนวน 7 หน่วย เช่น หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.นครสวรรค์ อุดรธานี บุรีรัมย์ จันทบุรี หัวหิน   สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ บรรเทาฝุ่นละออง เพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าไม้ และยับยั้งความรุนแรงของพายุลูกเห็บ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ จ.ลพบุรี สระบุรี ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี จันทบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา รวมถึงยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.นครพนม

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนผลการตรวจวัดสภาพอากาศวันนี้ ภาคตะวันออกมีความเหมาะสม หน่วยปฏิบัติการฯ จ.จันทบุรี จึงพร้อมขึ้นบินขั้นตอนที่ 1 และ2 เร่งช่วยพื้นที่การเกษตรต้องการน้ำใน จ.จันทบุรี ระยอง และตราด ส่วนภาคกลาง เฝ้าติดตามสภาพอากาศระหว่างวันยังไม่มีเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง

ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทุกจังหวัด พบว่ามีจุดความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งภายในประเทศและพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ฝุ่นละอองในอากาศมีปริมาณหนาแน่นมากขึ้น ซึ่งผลการตรวจสภาพอากาศยังไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฯ จ.เชียงใหม่ และพิษณุโลก จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่น และเลย ยังมีค่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผลการตรวจอากาศเข้าเงื่อนไข หน่วยปฏิบัติการฯ จ.บุรีรัมย์ จึงตัดสินใจขึ้นปฏิบัติการภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 (โจมตี) บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

นายสุรสีห์ กล่าวต่อว่า สำหรับหน่วยฝนหลวง จ.อุดรธานี ขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสมจะขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และพื้นที่ภาคใต้ หน่วยฯ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีแผนขึ้นปฏิบัติการภารกิจที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 (ก่อเมฆ) บริเวณ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี-ทิศตะวันออก อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยมีเป้าหมายในพื้นที่การเกษตร อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้านหน่วยปฏิบัติการฯ จ.สงขลา และหน่วยฯ จ.สุราษฎร์ธานี ขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน