xs
xsm
sm
md
lg

กรมประมงประกาศปิดอ่าวฝั่งอันดามัน 3 เดือนฤดูสัตว์น้ำวางไข่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมประมงประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2562 (ปิดอ่าวฝั่งอันดามัน) โดยจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำภายในประเทศให้มีอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป