xs
xsm
sm
md
lg

บัวแก้วแจงไทม์ไลน์ส่งมอบบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ล่าช้า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ากว่ากำหนดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญอย่างสูงสำหรับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อให้คนไทยที่พำนักในต่างแดนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างกว้างขวางมากที่สุด จึงขอชี้แจงและลำดับเหตุการณ์ ดังนี้

ในการรับมอบและจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ลงคะแนนแล้วจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศมายังประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มีแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยกำหนดระยะเวลารับมอบถุงเมล์การทูตพิเศษที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วให้ถึงที่ทำการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยการขนส่งบัตรเที่ยวสุดท้าย ออกจากที่ทำการบริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 20.00 น. เนื่องจากมีกระบวนการหลายขั้นตอน ภายใต้กระบวนการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม ซึ่งต้องใช้เวลาและความละเอียดรอบคอบของการดำเนินการ ได้แก่ การคัดแยกบัตรเลือกตั้งเป็นรายเขตและรายจังหวัด การจัดส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศ โดยรถขนส่งของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยโดยรถที่จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับลำดับเหตุการณ์การส่งมอบถุงเมล์การทูตพิเศษที่บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน มายังประเทศไทย มีดังนี้

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดส่งถุงเมล์การทูตพิเศษบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจากกรุงเวลลิงตันไปยังนครโอ๊คแลนด์ โดยสายการบิน Air New Zealand ซึ่งถุงเมล์ฯ ได้ถึงนครโอ๊คแลนด์ในวันเดียวกัน โดยตามกำหนดจะจัดส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมายังประเทศไทยโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492 ของวันที่ 19 มีนาคม 2562

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตรวจสอบสถานะการติดตามของสายการบิน Air New Zealand พบว่าถุงเมล์การทูตพิเศษดังกล่าวถูกส่งต่อให้กับแผนก Cargo ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่นครโอ๊คแลนด์ ในวันที่ 21 มีนาคม ซึ่งตามเอกสาร tracking พบว่ามีการส่งมอบถุงเมล์ดังกล่าวในเวลา 06.37 น.

วันที่ 22 มีนาคม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้สอบถามเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทราบว่าถุงเมล์การทูตพิเศษไม่ได้ถูกจัดส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินของสายการบินไทยในวันที่ 21 หรือ 22 มีนาคม อีกทั้งยังไม่สามารถตรวจสอบสถานะเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่แผนก Cargo ปิดทำการแล้ว

วันที่ 23 มีนาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้รับการประสานยืนยันจากแผนก Cargo ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่นครโอ๊คแลนด์ว่าถุงเมล์การทูตพิเศษได้ถูกจัดส่งออกมายังประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ TG 492 ของวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 15.03 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในเวลา 20.59 น. (เวลาประเทศไทย)

ต่อมา ในเย็นวันเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับกำหนดเวลาของถุงเมล์การทูตพิเศษจากประเทศนิวซีแลนด์และได้รับแจ้งว่าจะมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 20.50 น. วันที่ 23 มีนาคม 2562 ซึ่งเวลาดังกล่าวเกินจากเวลาการขนส่งบัตรเลือกตั้ง ซึ่งได้ลงคะแนนแล้วไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดร่วมกัน กระทรวงการต่างประเทศจึงได้หารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นคณะทำงาน 3 ฝ่ายร่วมกันและได้รับแจ้งเป็นการภายในจากทั้งสองหน่วยงานว่าไม่สามารถจัดส่งบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ได้ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการไม่เพียงพอต่อการจัดส่งบัตรไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งได้ทันตามเวลาที่ได้กำหนดร่วมกันไว้ กระทรวงการต่างประเทศจึงยังไม่ได้ไปรับถุงเมล์พิเศษดังกล่าว อีกทั้งเห็นร่วมกันว่าการเก็บรักษาถุงเมล์พิเศษไว้ในคลังสินค้าของบริษัทการบินไทยฯ มีความปลอดภัยกว่า

จากนั้น วันที่ 24 มีนาคม กระทรวงการต่างประเทศได้ไปรับถุงเมล์พิเศษบัตรเลือกตั้งจากประเทศนิวซีแลนด์ที่คลังสินค้าของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และได้ส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศ ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 16-23 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และบริษัทไปรษณีย์ไทยฯ ต่างได้ร่วมกันจัดสรรบัตรเลือกตั้งและจัดส่งไปยังสถานที่นับคะแนนทั่วประเทศอย่างแข็งขัน ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีเพียงกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์เท่านั้นที่ส่งมาล่าช้า ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่ง