xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อม ป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมไว้ในที่มิดชิด ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างบริเวณรอบบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัย ดูแลพืชผลทางการเกษตรเพื่อป้องกันความเสียหายจากพายุลมแรง ในขณะเกิดพายุฤดูร้อน ควรอยู่ให้ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่อยู่บริเวณพื้นที่โล่งแจ้ง ไม่เข้าใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า หลีกเลี่ยงการพกพาและสวมใส่เครื่องประดับที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า งดใช้เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า