xs
xsm
sm
md
lg

คสช.ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมดูแลเลือกตั้ง เน้นย้ำเดินหน้าสนับสนุนภารกิจสำคัญต่อจากนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ในฐานะรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองเลขาธิการ คสช. กล่าวในที่ประชุมเลขาธิการฯ ว่า ขอบคุณหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเลือกตั้ง พร้อมดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวม จนทำให้การจัดการเลือกตั้งสำเร็จไปด้วยดี โดยไม่ปรากฏเหตุอันใดที่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำการเตรียมการสนับสนุนภารกิจสำคัญของชาติในห้วงต่อจากนี้ โดยเฉพาะการสนับสนุนการเตรียมงานก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนนี้ ได้แก่ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีเสกน้ำอภิเษกในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงดำเนินพระราชพิธี และหลังพระราชพิธี ให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของทุกภาคส่วน โดยให้จังหวัด และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทุกพื้นที่ บูรณาการการปฏิบัติตามขั้นตอนของพิธีที่ได้ประกาศไว้อย่างดีที่สุด

นอกจากนี้ ตลอดปี 2562 ประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียน จะมีการจัดกิจกรรมและการประชุมที่เกี่ยวเนื่องตามบทบาทดังกล่าว รวมถึงในเดือนกันยายน จะมีการประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย รองรับบาทบาทของประเทศไทยในกิจกรรมสำคัญข้างต้นไว้ด้วย