xs
xsm
sm
md
lg

บัวแก้วเผย 5 อันดับประเทศที่คนไทยใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากที่สุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงผลสรุปการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม ว่า สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่ง จำนวน 94 แห่ง ใน 67 ประเทศ จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 119,232 ราย มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 101,003 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.71 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนการออกมาใช้สิทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศได้รับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ครบหมดแล้ว และดำเนินการตามขั้นตอนส่งมอบให้ กกต.และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อไปรวมนับคะแนนต่อไป

น.ส.บุษฎี กล่าวว่า สำหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 10,256 คน และมีผู้ใช้สิทธิ 8,915 คน คิดเป็นร้อยละ 86.9 รองลงมา คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 7,926 คน และมีผู้ใช้สิทธิ 7,213 คน คิดเป็นร้อยละ 91 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 6,048 และมีผู้ใช้สิทธิ 5,458 คน คิดเป็นร้อยละ 90.26 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 5,927 และมีผู้ใช้สิทธิ 5,042 คิดเป็นร้อยละ 85.07 และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ 5,668 และมีผู้ใช้สิทธิ 5,043 คิดเป็นร้อยละ 88.97

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ภาพรวมการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรส่วนใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คนไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งตื่นตัวและให้ความสนใจมาใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะรวบรวมและประมวลปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนำส่งให้ กกต.พิจารณา เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อไป