xs
xsm
sm
md
lg

3 การไฟฟ้าฯ เปิดศูนย์เกาะติดใช้ไฟช่วงพิธีบรมราชาภิเษก-เลือกตั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า พร้อมจัดเตรียมพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการเลือกตั้ง ส.ส. ว่า 3 การไฟฟ้าฯ ได้เปิดศูนย์ติดตามการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และการเลือกตั้ง ส.ส.อย่างใกล้ชิด โดยจะดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งาน รวมทั้งหยุดการซ่อมบำรุงที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาดังกล่าว และจัดเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้การจัดงานสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น